کلیه کاربران گرامی باید توجه داشته باشند که، سایت موبیوتر بر مبنای اصول و قوانین تجارت الکترونیک جمهوری اسلامی ایران طراحی شده است و کلیه فعالیتها و رویه های آن بر اساس این قانون است و به تبع آن کلیه کاربران نیز موظف به رعایت این قوانین هستند.
کلیه شرایط و قوانین در این صفحه منتشر و به روز رسانی خواهدشد. ورود و استفاده کاربران از سایت موبیوتر در هر بخش به منزله آگاه بودن آنها از این شرایط و قوانین و پذیرفتن آنها می باشد.
کاربران به سایت موبیوتر اطمینان می دهند که از این سایت برای رسیدن به مقاصدی که بر خلاف قوانین موضوعه یا شرایط استفاده از سایت مذکور می باشد استفاده نخواهند کرد. کاربران نباید از سایت موبیوتر به گونه ای استفاده کنند که باعث آسیب، از کار انداختن یا معیوب ساختن وب سایت شود. همچنین کاربران مجاز به دسترسی یا تلاش برای دسترسی به اطلاعات، محتویات یا ورودی هایی که تعمداٌ به طور متعارف در دسترس قرار نگرفته یا از طریق صفحات سایت ارائه نشده اند نیستند.