موبیوتر به اطلاعات خصوصی اشخاصى كه از خدمات سايت استفاده مي كنند، احترام گذاشته و از آن محافظت مي كند.
ما تنها اطلاعات مورد نیاز و الزامی برای خرید را ذخیره کرده و اطلاعات کارت اعتباری شما را ذخیره نمی کنیم. این اطلاعات نیز تحت سروری امن مورد پردازش قرار می گیرند.
ما از اطلاعات شخصی شما سوء استفاده ننموده و آنها را در اختیار شخص ثالثی قرار نخواهیم داد. همه این اطلاعات به صورت کاملا محرمانه در بانک اطلاعاتی موبیوتر ذخیره می شود.